STRONA GŁÓWNA
Jednostka Wojskowa Formoza prowadzi rekrutację kandydatów do służby wojskowej.
Termin składania podań upływa 31 stycznia 2015 roku

 

STRONA INTERNETOWA 
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ FORMOZA