AKTUALNOŚCI

Gdynia, 9 stycznia 2013 roku

powstało Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjno-Sportowe "KRS FORMOZA", mające na celu m.in. popularyzowanie działalności Jednostki Wojskowej Formoza, promocję i ochronę zdrowia, działalność charytatywną, a także podtrzymywanie tradycji narodowych. Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia, znajdą Państwo na stronie www.miladlasebastiana.pl w dziale poświęconemu działalności "KRS FORMOZA".

Gdynia, Plaża Miejska, dnia 25 sierpnia 2012 roku, godz. 17.10

„Nigdy nie zostawiamy swoich” - ta maksyma, która przyświeca komandosom z JednostkiWojskowej FORMOZA obowiązuje nie tylko w warunkach bojowych. Wyrazem takiej żołnierskiej solidarności była niezwykle ekstremalna wyprawa morska będąca akcją charytatywną.

W dniu dzisiejszym na Plaży Miejskiej w Gdyni dobiega końca 20-to dniowa wyprawa kajakowa, która była jednocześnie akcją charytatywną pod nazwą „MILA DLA SEBASTIANA”. Zorganizowano ją aby zebrać niezbędne środki finansowe na rehabilitację Sebastiana ŁUKACKIEGO, byłego żołnierza Jednostki Wojskowej FORMOZA, który dwa lata temu uległ poważnemu wypadkowi drogowemu.
W wyprawie wzięło udział 8 żołnierzy FORMOZY, którzy na 4 kajakach pokonali prawie 700 kilometrową trasę. Wyruszyli 4 sierpnia z Portu Jachtowego w Gdyni,
a następnie od Helu, wzdłuż linii brzegowej przepłynęli do Jarosławca. Stamtąd udali się aż do brzegów duńskiej Wyspy Bornholm, a po jej opłynięciu skierowali się
w powrotną drogę, tą samą trasą. Najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny odcinek do pokonania był pomiędzy Jarosławcem a Wyspą Bornholm – to około 100 km, które pokonywali przez 22 godziny nieprzerwanego wiosłowania – i to dwukrotnie!

Dziś szczęśliwie powrócili do Gdyni, do swoich Rodzin. Czeka na nich również Sebastian ze swoją Mamą, którzy osobiście chcieli podziękować przede wszystkim za pamięć, wysiłek i poświęcenie, ale także za już zebrane dzięki nim fundusze na dalszą kosztową rehabilitację.

Organizatorzy i uczestnicy wyprawy dziękują wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym ta wyprawa mogła się odbyć i zakończyć z sukcesem.                                                                            

                                                  
Gdynia, 19 sierpnia 2012 roku

Nasi dzielni żołnierze dotarli do Jarosławca - jest to na prawdę niesamowity wyczyn! Już w tej chwili gratulujemy postawy prawdziwego wojownika! Słowa uznania i życzenia powodzenia w dalszej części wyprawy. Zgodnie z planem, powrót do Gdyni przewidziany jest na dzień 25 sierpnia 2012 roku około godziny 16.00-17.00. Na pewno będziemy na Was czekali. A może nawet będzie jakaś niespodzianka.... Do zobaczenia w domu.

Gdynia, 17 sierpnia 2012 roku

Dzisiaj wieczorem uczestnicy wyprawy kajakowej "MILA DLA SEBASTIANA" będą pokonywać 100 kilometrową trasę od Wyspy Bornholm do Jarosławca.

 

Gdynia, 15 sierpnia 2012 roku

Z okazji Święta Wojska Polskiego

składamy najlepsze życzenia wszystkim żołnierzom,

a także ich Rodzinom, które na codzień wspierają ich w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych.

Dowódca i morscy komandosi

Jednostki Wojskowej FORMOZA

 

Gdynia, 04 sierpnia 2012 roku

Dzisiaj o godzinie 08.40 z gdyńskiego Portu Jachtowego wyruszyła wyprawa kajakowa, w której uczestniczą żołnierze FORMOZy. Akcja harytatywna "MILA DLA SEBASTIANA" została zorganiazowana w celu pozyskania środków finansowych koniecznych na pokrycie kosztownej rehabilitacji dla byłego żołnierza Jednostki Wojskowej FORMOZA. Uczestnicy w trakcie wyprawy mają zamiar pokonać na kajakach trasę z Gdyni wzdłuż linii brzegowej aż do Jarosławca, a następnie dotrzeć do duńskiej wyspy Bornholm. Po jej opłynięciu planowny jest powrót do Jarosławca, a stamtąd z powrotem do macierzystego Portu Jachtowego w Gdyni. Cała trasa liczy około 400 mil morskich, czyli około 700 kilometrów. Powrót planowany jest na 25.08.2012 roku w godz. 16.00-17.00.

Trzymamy za Was kciuki i życzymy pomyślnych wiatrów, stopy wody pod kilem oraz łaskawości Neptuna.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości finansowego wsparcia akcji znajdują się na stronie

www.miladlasebastiana.pl

 

 

 Gdynia, 29 maja 2012 roku

Z okazji Święta Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa

składamy najlepsze życzenia i wyrazy uznania

 

Dowódca i morscy komandosi

Jednostki Wojskowej FORMOZA

  

Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku


Poznaliśmy laureatów siódmej edycji konkursu „Lex et Patria”.
Tytuł najbardziej praworządnej jednostki wojskowej z Wojsk Specjalnych przyznano Jednostce Wojskowej FORMOZA z Gdyni.

W dniu 25 kwietnia 2012 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się Finałowa Gala VII edycji konkursu „LEX ET PATRIA". Kapituła VII edycji konkursu wyłoniła najbardziej praworządne jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP, skutecznie zwalczające przestępczość i patologie społeczne, oraz laureatów indywidualnych,
którzy dzięki swoim działaniom lub osiągnięciom przyczynili się do zmniejszenia, ograniczenia lub wykrycia przypadków rażącego naruszenia prawa. Zaszczytne miano najbardziej praworządnej jednostki z Wojsk Specjalnych odebrał dowódca Jednostki Wojskowej FORMOZA, kmdr Dariusz WICHNIAREK.

 
 
 

WIZYTA DOWÓDCY WOJSK SPECJALNYCH

w Jednostce Wojskowej FORMOZA

 

14 marca 2012 roku, Gdynia

 W dniu 14 marca 2012 roku Dowódca Wojsk Specjalnych, gen. bryg. Piotr PATALONG przybył z wizytą do Jednostki Wojskowej FORMOZA w Gdyni.
W ramach spotkania środowiskowego z żołnierzami i pracownikami wojska przedstawił własne stanowisko wobec sygnalizowanych problemów, wysłuchał opinii oraz odpowiadał na pytania zebranych. Ponadto dowódca miał okazję zapoznać się z aktualną dyslokacją jednostki oraz postępem prac modernizacyjnych na obiektach.

Dowódca WS spotkał się również z Zastępcą Dowódcy Marynarki Wojennej RP wiceadmirałem Jerzym PATZEM,  Dowódcą Garnizonu Gdynia kontradmirałem Ryszardem DEMCZUKIEM, Szefem Rejonowego Zarządu Infrastruktury komandorem Grzegorzem SKOWROŃSKIM, Zastępcą Dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, komandorem Ryszardem GRUDZIŃSKIM oraz Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitanem żeglugi wielkiej Andrzejem KRÓLIKOWSKIM.

 

 
Z okazji 93. Rocznicy Odtworzenia Marynarki Wojennej RP,
składamy wszystkim marynarzom i pracownikom wojska serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i żołnierskiego szczęścia.
Życzymy dużo siły i wytrwałości, sukcesów w realizacji zadań.
 


W dniu 15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. Centralne obchody odbywały się w Warszawie. Na Krakowskim Przedmieściu Wojska Specjalne, w tym Jednostka Wojskowa FORMOZA, prezentowały sprzęt i uzbrojenie wojskowe. W punkcie informacyjno-promocyjnym dystrybuowano foldery informacyjne i materiały promocyjne.

      

   


 

 


W związku z uhonorowaniem przez głównodowodzącego misją ISAF, generała David Petraeus’a żołnierza 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca medalem „Meritorious Service Medal” składamy gratulacje oraz wyrazy uznania dla wyróżnionego oficera, jak i jemu podległych żołnierzy z Zadaniowego Zespołu Bojowego. Godna do naśladowania postawa i profesjonalizm naszych kolegów świadczą o wysokich walorach bojowych żołnierzy Wojsk Specjalnych.
Życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów w służbie i życiu osobistym.
 
Komandosi z „FORMOZY”
 


W dniu 12 listopada 2010 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Morskiej Jednostki Specjalnej. Spotkanie to było równocześnie okazją do uczczenia 35-tej rocznicy utworzenia „FORMOZY”. W uroczystości wzięli udział między innymi: pierwszy dowódca Wydziału Działań Specjalnych, kmdr rez. Józef REMBISZ, Dowódca Wojsk Specjalnych, gen. bryg. Piotr PATALONG, Wiceprezydent Miasta Gdyni, Pan Bogusław STASIAK, przedstawiciel Dowódcy Marynarki Wojennej RP, kontradm. Stanisław ZARYCHTA, Dowódca Morskiego Oddziału Straży Granicznej, kontradm. SG Piotr STOCKI.

 


 

 
       W dniu 30.03.2010 r. Dowódca Wojsk Specjalnych gen. broni Włodzimierz POTASIŃSKI przybył do JW 4026 celem spotkania ze stanem osobowym jednostki oraz z Szefem Sztabu - Zastępcą Dowódcy Marynarki Wojennej RP wiceadmirałem Waldemarem GŁUSZKO i Szefem Szkolenia Marynarki Wojennej RP kontradmirałem Ryszardem DEMCZUKIEM.